Prezentacija smjernica namijenjenih mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom

Smjernice namijenjene mjerodavnim institucijama u sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju s hranom predstavljene su 22. veljače 2019. godine u Sarajevu. Smjernice je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II i Češke razvojne agencije.

„Ovi dokumenti predstavljaju jedan vid podrške Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine subjektima u poslovanju s hranom i mjerodavnim institucijama u provedbi propisa o hrani čime se štiti zdravlje i interes potrošača u Bosni i Hercegovini i podržava poslovanje i razvoj prehrambenog sektora u našoj zemlji“, naglasio je u svom obraćanju sudionicima predstavljanja smjernica dr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Pored direktora Agencije, nazočnima su se obratili Andrew Boegel, direktor Odjela za ekonomski razvoj USAID BiH, Jana Zelingerova, konzul i šef Odjela za razvoj u Veleposlanstvu Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Tijana Muhamedagić, tajnik Asocijacije za prehrambenu industriju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine te mr.sc. Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja Agencije za sigurnost hrane BiH koji je predstavio smjernice.

 DSC 0308

DSC 0312

DSC 0314

DSC 0320

DSC 0322

Među pet predstavljenih dokumenata dva su namijenjena za primjenu u sektoru peradarstva u Bosni i Hercegovini koji se priprema za izvoz pilećeg mesa na tržište Europske unije. „Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića“ pružaju subjektima u poslovanju s hranom u ovom sektoru praktične upute o načinu i učestalosti uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja pilećeg mesa na Campylobacter spp. Također su predstavljene „Smjernice za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicama“ koje olakšavaju razvoj sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) kroz primjenu procedura utemeljenih na HACCP-u.

„Smjernice za tumačenje rezultata ispitivanja kvalitete meda“ predstavljaju nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvalitete meda u Bosni i Hercegovini, a za široku uporabu u prehrambenoj industriji namijenjene su „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Kako bi se uspostavio standardni postupak i olakšalo provođenje Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u Bosni i Hercegovini pripremljene su „Smjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla“ koje su namijenjene mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.

DSC 0329

Sudionicima prezentacije uručene su smjernice u tiskanoj formi, a ovi dokumenti dostupni su i u elektronskoj formi na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.