Primjena Odluke o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

U razdoblju od 8.-10. veljače 2017. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru, Banja Luci i Brčkom održane su stručne obuke mjerodavnih inspekcijskih tijela entiteta i Brčko distrikta BiH o primjeni Odluke o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima („Službeni glasnik BiH“, broj 90/16). Cilj ove odluke, kao i drugih propisa o hrani, koje Agencija priprema u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, je zaštita zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, kao i zaštita interesa proizvođača. Odluka je stupila na snagu 10. prosinca 2016. godine, a usklađena je s Uredbom Komisije (EU) 2016/24 od 8. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike  (Capsicum annuum) i muškatnog oraščića iz Indonezije i izmjeni Uredbi  (EZ) 669/2009 i 884/2014.

obuka2

Sukladno odredbama odluke, za svaku pošiljku hrane i hrane za životinje koja je obuhvaćena istom, potrebno je priložiti rezultate uzorkovanja i analize koje su provela mjerodavna tijela države podrijetla ili države iz koje je pošiljka otpremljena ako to nije država podrijetla, kako bi se provjerila usuglašenost s propisima Bosne i Hercegovine o najvećim dopuštenim  količinama aflatoksina.

Svaku pošiljku koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu također mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascem iz Aneksa I., koji je sastavni dio ove odluke.

Kako bi se omogućila nesmetana trgovina, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Agencija je dostavila informaciju o donošenju i stupanju na snagu navedene odluke veleposlanstvima svih zemalјa na koje se ista odnosi.

Odluka o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima dostupna je na sljedećoj poveznici.