Pripremni sastanak vezano za IPA projekt: “Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u BiH” – podrška laboratorijima uključenim u kontrolu hrane

U prostorijama Agencije za sigurnost hrane BiH dana 18.01.2010. godine održan je pripremni sastanak kojem su prisustvovali direktor Agencije doc.dr.sci. Sejad Mačkić, šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i viši stručni suradnik Assia Ljeto, dipl.pravnik, kao i Krystian Poplawski vođa tima IPA projekta “Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH” u vezi s realizacijom jedne od komponenti pomenutog projekta: podrška laboratorijima uključenim u kontrolu hrane.