Promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. studenoga 2019. godine održana je promocija monografije „Genetski modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je izdavač Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Genetski modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, zbog čega je njihovo poznavanje veoma važno, ne samo znanstvenicima nego i najširim skupinama proizvođača, potrošača i stanovništva općenito. Kako bi javnost zauzela pravilan stav i formirala mišljenje o GMO-u i tehnologiji kojom se oni proizvode, kao i svim potencijalima i prednostima, ali i mogućim rizicima i negativnim posljedicama ove tehnologije te o zakonskim propisima kojima je u BiH uređena ova problematika usuglašenim sa zakonodavstvom EU, potrebno je imati pravovremenu, lako razumljivu i objektivnu informaciju, što je ujedno i osnovni cilj ove monografije.

U recenziji prof.dr. Kasima Bajrovića, znanstvenog savjetnika Instituta za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu i jednog od promotora monografije naglašeno je, između ostalog, da „autori pitanje GMO na vrlo jasan i pregledan način stavljaju u društveni kontekst u kojem su GMO kao neznanac opterećeni različitim (ne)naučnim, bioetičkim, društvenim, ekonomskim, političkim i religijskim kontroverzama.“

O monografiji su, također, govorili dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, akademik prof.dr. Novo Pržulj, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i prof.dr. Vojislav Trkulja, ravnatelj Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, a riječi dobrodošlice nazočnima je uputio prof.dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Autori monografije su prof.dr Vojislav Trkulja, prof.dr.sc. Dalibor Ballian, prof.dr.Stojko Vidović, prof.dr. Rifet Terzić, prof.dr.sc. Ivan Ostojić, prof.dr. Faruk Čaklovica, prof.dr. Ahmed Džubur, dr.sci. Džemil Hajrić, prof.dr. Goran Perković, mr.sci Dragan Brenjo i Armin Čolaković, doktor veterinarske medicine. Monografija je tiskana na četiri jezika – bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom.

promocija direktor

promocija fejzic

monografija2

promocija3