Proveden Monitoring kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu

U posljednjem kvartalu 2017. godine na tržištu Bosne i Hercegovine su, akreditiranim laboratorijskim metodama, provedena ispitivanja meda kojima je obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reduciranih šećera, saharoze, vode u medu, materija netopljivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Od 100 analiziranih uzoraka, po 45 uzoraka uzeto je na području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 na području Brčko distrikta BiH. Obuhvaćeno je ukupno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima.

Promatrano prema podrijetlu uzoraka, od 73 uzorka domaćeg meda nesukladnih je bilo 43 uzorka, a od 27 uzoraka iz uvoza nesukladnih je bilo 10.

Razlozi nesukladnosti su bili povećan sadržaj HMF-a, aktivnosti dijastaze, smanjen sadržaj reduciranih šećera, električna provodljivost, sadržaj saharoze, sadržaj mineralnih materija i sadržaj materija netopljivih u vodi.

Mjerodavna inspekcijska tijela raspolažu svim rezultatima fizičko-kemijskih analiza meda dobijenim kroz Monitoring kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu, što omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na temelju detaljne analize rezultata utvrđenih Monitoringom kvalitete meda na tržištu BiH za 2017. godinu, provodi dodatne konzultacije s mjerodavnim tijelima i stručnjacima iz ovog područja kako bi se utvrdilo jesu li rezultati ovog monitoringa posljedica patvorenja i/ili nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom te kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem razdoblju značajno smanjile.