Provedeno istraživanje kvalitete soli na tržištu BiH za 2017. godinu

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz financijsku podršku UNICEF-a, provela je istraživanje kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. U okviru istraživanja, na području 16 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, uzeto je 260 uzoraka pakiranja soli za ljudsku prehranu, koja je podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-kemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklariranje roka uporabe).

Prema rezultatima laboratorijskih analiza, u pogledu sadržaja arsena i bakra svi uzorci bili su sukladni važećim propisima, dok su najčešće nepravilnosti bile nepropisno deklariranje i jodiranje soli.

Neodgovarajući unos joda kod osjetljivih kategorija, kao što su trudnice, dojilje i dojenčad, može imati najizraženije posljedice po zdravlje. Nedostatak joda kod trudnica dovodi do usporenog rasta i razvoja fetusa, poremećaja vida i sluha, usporenog mentalnog sazrijevanja i mentalne retardacije. Ukoliko se navedeni poremećaj ne prepozna tijekom trudnoće, a ni poslije poroda u doba laktacije i nekoliko prvih godina života može imati trajne posljedice. Blagi do umjereni nedostatak joda u prehrani može uzrokovati nastanak guše te sporiji psiho-motorni i mentalni razvoj.

Jodna deficijencija i vezani poremećaji na području Bosne i Hercegovini su još od davnina prepoznati kao značajan javno-zdravstveni problem, pa je obvezno jodiranje soli na ovim prostorima uvedeno još od 1954. godine. Jodiranje kuhinjske soli i soli koja se koristi u prehrambenoj industriji te proizvodnji hrane za životinje najbolja je preventivna mjera sprječavanja poremećaja uzrokovanih nedostatkom joda na razini određene populacije ili države. Pored soli, dobri izvori joda su plodovi mora (ribe, alge), mlijeko i mliječni proizvodi ukoliko se stoka hrani hranom bogatom jodom, potom meso peradi, kao i neke vrste povrća.

Prikupljeni podaci o kvaliteti soli će biti temelj za izradu strateških dokumenata, znanstvenih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.