Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine

Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine, koje je imenovano Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“ br. 82/23), održana je 11. prosinca 2023. godine u Mostaru.

Sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih tijela,
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
  • daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
  • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i uporabe GMO-a,
  • prati znanstveno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s korištenjem genetičke tehnologije i uporabom GMO-a,
  • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima uporabe GMO-a,
  • savjetuje nadležna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i korištenje genetičke tehnologije,
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti korištenja genetičke tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
  • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetski modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i propisima donesenim na temelju njega.

Na temelju odredbi Zakona o GMO, članovi Vijeća za GMO imenovani su na mandat od četiri godine.