Radionica o službenim kontrolama i programima monitoringa vode za piće i prirodne mineralne vode

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku Europske komisije, u Sarajevu je 20. svibnja 2016. godine održana „TAIEX Radionica o službenim kontrolama i programima monitoringa vode za piće i prirodne mineralne vode.“ Na Radionici je sudjelovalo 58 predstavnika državnih, entitetskih, županijskih i institucija Brčko distrikta BiH, te subjekata u poslovanju s hranom, a održana je u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija za provedbu službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Uz tehničku podršku TAIEX-a angažirani su predavači iz Grčke i Litve, koji su održali sljedeće prezentacije:

  • Pregled zakonodavstva EU o vodi za piće – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u području hrane i veterinarstva, Litva;
  • Procedura priznavanja prirodnih izvorskih i prirodnih mineralnih voda u EU (registar, obveze subjekata u poslovanju s hranom…) – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u području hrane i veterinarstva, Litva;
  • Procjena rizika porijeklom iz vode za piće – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Organizacija službenih kontrola vode za piće i prirodne mineralne vode. Iskustva zemalja članica EU – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u području hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Procedura i smjernice za službene kontrole – programi monitoringa prirodne mineralne vode – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Obveze subjekata u poslovanju s hranom sukladno Direktivi (EC) 98/83 – Uvođenje HACCP plana u objekte u kojima se proizvodi voda za piće – Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane;
  • Načela HACCP u proizvodnji prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode – Ilona Drulyte, Institut za procjenu rizika u području hrane i veterinarstva, Litva i Ioannis – Dionysios Pettas, Grčka agencija za sigurnost hrane.

U sklopu radionice, mr.sc. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije i mr.sci Dragan Brenjo, zamjenik ravnatelja dodijelili su zahvalnice i prigodne darove prof.dr. Sejadu Mačkiću i dr.sc. Zoranu Đeriću, koji su u dva mandata, od 1. lipnja 2006. do 31. prosinca 2015. godine, bili na poziciji ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

P5200050