Ravnatelj Agencije nazočio svečanom otvaranju nove tvornice Sarajevskog kiseljaka

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Amela Isić, predsjednica Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nazočili su 21. siječnja 2020. godine svečanosti otvaranja nove tvornice Sarajevskog kiseljaka koja je održana u Kreševu.

Ulaganjem u izgradnju nove tvornice na površini od 30.000 m² značajno su povećani proizvodni kapaciteti Sarajevskog kiseljaka te su otvorena nova radna mjesta.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sukladno svojim nadležnostima, pruža potporu subjektima u poslovanju s hranom koji na tržište Bosne i Hercegovini stavljaju prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu.

Sukladno odredbama  Pravilnika  o  prirodnim  mineralnim  i  prirodnim  izvorskim  vodama  („Službeni glasnik  BiH“, br. 26/10 i 32/12), prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja se stavlja na tržište Bosne i Hercegovine mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.

Agencija također nastoji pružiti potrebnu tehničku potporu proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini pri izvozu na druga tržišta.

Agencija je, u suradnji s Povjerenstvom za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, u prosincu 2019. godine provela proceduru obrade zahtjeva, pripremila i donijela odgovarajuće potvrde za prirodnu mineralnu vodu „Sarajevski kiseljak“, prirodnu izvorsku vodu „Nevra“ i prirodnu izvorsku vodu „Leda” kojom je omogućen nastavak izvoza navedenih voda na tržište Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi („Narodne novine”, broj 118/18) kojim su propisane dodatne obveze za proizvođače prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda.