Realizacija projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u BiH“

Dr.sci. Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Jan Rosmus, tim lider projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u BiH“ održali su 18. lipnja 2019. godine u Sarajevu radno-konzultativni sastanak na kojem su analizirane ključne aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta.

Projekt „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji realizira Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosi se na potporu uspostavljanju pilot sustava za kontrolu aditiva u hrani. To obuhvaća više projektnih aktivnosti kao što su revizija propisa u ovom području, uvođenje novih metoda laboratorijskih analiza aditiva u hrani, odgovarajuće obuke predstavnika mjerodavnih inspekcijskih tijela i laboratorijskog osoblja te izrada kontrolnog programa za nadzor uporabe aditiva u hrani.

Projekt je u potpunosti usklađen s preporukama Europske komisije u području sigurnosti hrane, a cilj je unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane i jačanje uloge mjerodavnih tijela za sigurnost hrane na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Projekt financira Češka razvojna agencija, a za provedbu su zaduženi Centralni institut za nadzor i kontrolu u poljoprivredi, Brno i Državni veterinarski institut, Prag.

U okviru projekta provedena je analiza potreba za tehničkim opremanjem laboratorija koje sudjeluju u projektu te su održane obuke predstavnika mjerodavnih entitetskih, županijskih i inspekcijskih tijela Brčko distrikta BiH koja provode službene kontrole aditiva u hrani.

Ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ocijenio je da su aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta od izuzetnog značaja te je tim lideru projekta uručio zahvalnicu za podršku sustavu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.