Realizacija zaključka 67. sjednice Vijeća ministara BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine započela je konzultacije s nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta BiH i županija u cilju realizacije zaključka 67. sjednice Vijeća ministara BiH održane 1. kolovoza 2016. godine kojim je zadužena da u suradnji s Upravnim odborom i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predloži dokument kojim bi se otklonili nedostaci pri izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog podrijetla pri izvozu.

Navedeni zaključak donesen je nakon razmatranja Informacije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog podrijetla pri izvozu kojom se želi sustavno unaprijediti područje izdavanja navedenog certifikata. Naime, subjekti u poslovanju s hranom pri izvozu hrane neživotinjskog podrijetla iz Bosne i Hercegovine suočavaju se s određenim poteškoćama u slučaju kad im nadležna tijela  zemalja koja obavljaju službene kontrole hrane pri uvozu zahtjevaju da su zdravstveni certifikati izdani i ovjereni od strane nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini.

Na radnom sastanku nadležnih institucija održanom 20. rujna u Mostaru razmotren je zakonski temelj i trenutačno stanje u pogledu izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog podrijetla pri izvozu, te predložene mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se sustavno unaprijedilo područje izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog podrijetla pri izvozu iz Bosne i Hercegovine.