Rezultati Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dopuštenim granicama.

Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerojatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje te se rizik od izloženosti potrošača ostacima pesticida putem ispitivanih proizvoda može smatrati niskim.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini koji je proveden u tri faze tijekom 2017. godine uzeto je 105 uzoraka voća, 70 uzoraka povrća i 20 uzoraka ostalih kategorija hrane (voćne kaše za djecu na bazi povrća, pšenica u zrnu/brašno pšenično i kultivirane gljive). Obuhvaćeno je ukupno 20 vrsta proizvoda među kojima su i pet ključnih izvoznih proizvoda biljnog podrijetla iz Bosne i Hercegovine (kruška, jabuka, šljiva, kornišon, malina).

Od ukupno 195 analiziranih uzoraka, četiri su sadržavala ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane najveće dopuštene količine (Maximum Residue level, MRL), što ukupno čini 2,05%, a radi se o dva uzorka uvoznog stolnog grožđa, te po jednom uzorku domaćih kultiviranih gljiva i domaće šljive.

Kada je u pitanju podrijetlo uzoraka, 109 ili 56% analiziranih uzoraka je iz Bosne i Hercegovine, dok je 86 ili 44% analiziranih uzoraka iz uvoza.

Ne računajući uzorke koji su sadržavali ostatke pesticida u koncentraciji iznad propisane MRL vrijednosti, kod 60 uzoraka su pronađeni ostaci ispod MRL vrijednosti (u dopuštenim granicama), a kod 131 uzorka nisu utvrđeni ostaci pesticida.

MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su MRL vrijednosti postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100). Ipak, svako prekoračenje MRL vrijednosti ukazuje na potrebu:

  • procjene rizika za potrošače tog proizvoda,
  • upozorenja proizvođaču da primjenjuje pesticid sukladno dobroj poljoprivrednoj praksoi, odnosno naputcima za primjenu pesticida,
  • preporuke inspekcijskim službama da pojačaju kontrolu proizvoda kod kojih je analizom utvrđeno prekoračenje MRL kao i proizvođača koji tim proizvodima opskrbljuju tržište.

Sve ove mjere su pravovremeno poduzete, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine usvojilo Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.