Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetilo Agenciju za sigurnost hrane BiH

Rukovodstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predvođeno prof.dr. Muhamedom Smajlovićem, dekanom, boravilo je 8. srpnja 2020. godine u službenom posjetu Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine gdje je održan sastanak s dr.sci. Džemilom Hajrićem, v.d. ravnatelja i dr.sci. Slobodanom Dojčinovićem, v.d. zamjenika ravnatelja Agencije.

Razgovarano je o dosadašnjoj suradnji Agencije i Veterinarskog fakulteta, a predstavnici dviju institucija razmijenili su mišljenja i o mogućnostima provedbe zajedničkih aktivnosti u predstojećem razdoblju. Ocijenjeno je kako je potrebno i dalje razvijati suradnju dviju institucija koje imaju veoma značajne stručne i znanstveno-istraživačke kapacitete.

Dr.sci. Džemil Hajrić istaknuo je da je za Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine izuzetno značajna suradnja s jedinim Veterinarskim fakultetom u našoj zemlji koji je veoma prepoznatljiv i u regionalnim okvirima zahvaljujući svojim rezultatima u područjima zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, biomedicinskih istraživanja i javnog zdravstva.

„Nastavno osoblje Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu aktivno sudjeluje u svim programima međunarodne suradnje koje u Bosni i Hercegovini provodi Agencija za sigurnost hrane BiH, a eminentni kadrovi ovog fakulteta predstavljaju našu zemlju u znanstvenim mrežama Europske agencije za sigurnost hrane. U predstojećem razdoblju nastojat ćemo osnažiti našu suradnju u domenu korištenja dostupnih međunarodnih fondova i projekata za unaprjeđenje znanstvenih i tehničkih kapaciteta dviju institucija, što bi bilo izuzetnog značaja za funkcioniranje i razvoj sustava sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“, naglasio je Hajrić.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je član Mreže organizacija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini koju je Agencija za sigurnost hrane BiH formirala za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili financiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje.