Priopćenje za javnost u povodu Međunarodnog dana prava potrošača

Zaštita zdravlja i interesa potrošača primarni je cilj svih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Propisi o hrani koje Agencija kontinuirano priprema u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, a dosad ih je doneseno i objavljeno oko 140, usmjereni su na zaštitu interesa potrošača i osiguravaju temelj za informiranje potrošača prije izbora prehrambenih proizvoda koje će konzumirati. Cilj ovih propisa je sprječavanje nečestitih ili obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih postupaka koji mogu dovesti potrošača u zabludu.

Pored toga, Agencija, kao kontakt točka međunarodnih sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, kao što su RASFF EC i INFOSAN WHO/FAO, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini kontinuirano i pravovremeno poduzima mjere otklanjanja ili minimiziranja rizika porijeklom iz hrane u slučaju zaprimljenih informacija o zdravstveno neispravnoj hrani na tržištu Bosne i Hercegovine.

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje razine ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, te provjere usklađenosti s propisima koji određuju najveće razine ostataka (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i ove godine, u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim i inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH, planira provesti Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini.

Svim potrošačima čestitamo 15.3., Svjetski dan prava potrošača, te im preporučujemo da se, u cilju prevencije oboljenja koja se prenose putem hrane, pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih institucija i da obrate pozornost na sadržaj deklaracije i organoleptička svojstva proizvoda.