Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima

Kako bi se unaprijedila provedba Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju s hranom, ali mogu biti od pomoći i nadležnim institucijama u tumačenju Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Smjernice sadrže popis prehrambenih aditiva dopuštenih za uporabu u hrani i uvjete njihove uporabe sukladno Aneksu II. Pravilnika. Aditivi za hranu navedeni su na temelju kategorija hrane u koju se mogu dodavati (npr. riba i riblji proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi, konditorski proizvodi …).

Popis omogućuje jednostavno identificiranje aditiva dopuštenih za uporabu u određenim prehrambenim proizvodima, čime se osigurava veća transparentnost, pravilnija i, samim time, sigurnija uporaba prehrambenih aditiva.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima dostupne su na sljedećoj poveznici.