Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

Na zahtjev Europske komisije, Panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) pripremio je znanstveno mišljenje sa smjernicama za označavanje datuma i srodnih informacija o hrani. Smjernice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom,  a povezane su s primjenom Uredbe (EU) 1169/2011 kao sastavnog dijela njihovih sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS).

Smjernice sadrže informacije o tome kako određeni čimbenici utječu na odluku o označavanju hrane (npr. je li obvezno navođenje oznake “upotrebljivo do” ili je odgovarajuća oznaka “najbolje upotrijebiti do”). Odluku je potrebno donositi za svaki proizvod pojedinačno, uzimajući u obzir karakteristike proizvoda (intrizične, ekstrizične i implicitne), uvjete prerade i skladištenja. Kako bi se pomoglo subjektima u poslovanju s hranom u donošenju odluke o vrsti označavanja razvijeno je “stablo odlučivanja” koje se sastoji od stupnjevane liste s 10 pitanja potkrijepljene primjerima.

Također su navedene preporuke koje se odnose na:

  • obuku i podršku, osobito za male proizvođače i laboratorije, koja bi doprinijela boljem razumijevanju mikrobne ekologije hrane i procedura za karakterizaciju relevantnih čimbenika koji određuju rok trajanja hrane,
  • prikupljanje podataka o temperaturi u distribuciji, maloprodaji i skladištenju hrane u kućanstvima, te provedbu istraživanja usmjerenih na potrošače kako bi se dobili pouzdaniji podaci za karakterizaciju razumno predvidljivih uvjeta skladištenja hrane,
  • izradu uputa o načinu uporabe razumno predvidljivih uvjeta pri donošenju odluke o označavanju hrane i
  • razvoj prikladne razine zaštite (ALOP)/ciljeva sigurnosti hrane (FSO) za većinu kombinacija hrana – patogen.

Kako bi se subjektima u poslovanju s hranom pružila podrška u vezi s prethodno navedenim pitanjima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je neslužbeni prijevod “Smjernica za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)”, koje su dostupne na sljedećoj poveznici:

Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

U skladu s pravilima EFSA-e, prijevod ovog dokumenta može se koristiti samo u informativne svrhe, bez ikakve odgovornosti EFSA-e ili bilo kojeg drugog tijela EU. U slučaju bilo kakve nejasnoće i/ili bilo kakvih neslaganja u prijevodu, korisnici se upućuju na originalnu englesku verziju koja će uvijek imati prednost, jer predstavlja jedinu pravno obvezujuću verziju. Službeni dokument objavljen je u EFSA Journal-u (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306).