Standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sustav certifikovanja i označavanja proizvoda s oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free)

Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sustav certificiranja i označavanja proizvoda s oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free).

Ovaj standard može se primjenjivati na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog podrijetla, a izrađen je s ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i Dunav soja inicijative.

Pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u hranidbenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja definirana su Smjernicama za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez GMO, dok se kontrola usuglašenosti sa značajkom „bez GMO-a” provodi u skladu s odredbama Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetski modificiranih organizama (GMO) temeljene na riziku. Oba navedena dokumenta donio je, sukladno svojim ovlastima, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a dostupni su na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu oznaku koja to implicira, za prehranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi hrane ne mogu se koristiti GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.

Rukovoditelji i/ili gospodarski subjekti koji plasiraju hranu sukladno Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila definiranih Smjernicama. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korištenja ove tvrdnje. Kontrolu i certifikaciju usuglašenosti mogu provoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.

Cilj “Dunav soja inicijative” je ojačati gospodarski održivu, te ekološki i socijalno prihvatljivu proizvodnju genetski nemodificirane soje u zemljama potpisnicama, među kojima je i Bosna i Hercegovina.