Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine sudjeluju u projektu EU za unaprjeđenje inspekcije mesa

Uloga sustava sigurnosti mesa je osigurati sigurno, odnosno zdravstveno ispravno meso za ljudsku potrošnju. Brojne kontrolne mjere i postupci se primjenjuju duž cijelog lanca prehrane u cilju proizvodnje sigurnog mesa, a jedna od njih je inspekcija mesa koja predstavlja nadzor životinja i mesa, uglavnom od strane službenih veterinara. Unatoč tomu, povremeno se u EU događaju skandali vezani uz meso. Štoviše, uzročnici bolesti ljudi, kao što su Salmonella ili Campylobacter, ne mogu nužno biti otkriveni prigodom inspekcije mesa. Posljedično tomu, meso ili mesni proizvodi mogu biti prodani ili konzumirani prije nego se identificira izvor njihove kontaminacije. Stoga, važeći kriteriji inspekcije mesa se revidiraju u svjetlu znanstvenih saznanja o hrani.

Nova EU COST akcija „Inspekcija mesa utemeljena na riziku i integrirano osiguranje sigurnosti mesa“ (eng: “Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance”; akronim: RIBMINS) okupila je više od 150 stručnjaka iz ovog područja, uključujući i one izvan EU, posvećenih nastojanju da se unaprijedi inspekcija mesa tijekom sljedeće četiri godine trajanja akcije. U cilju toga, stručnjaci iz područja sigurnosti hrane analiziraju način na koji bi inspekcija mesa mogla biti učinkovitija i isplativija za mjerodavne vladine institucije i industriju, ali također i za dobrobit potrošača. To bi se moglo postići kroz razvoj sustava osiguranja sigurnosti mesa. Ova EU COST akcija je u skladu s prijedlogom Europske agencije za sigurnost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) da se radi na uspostavi suvremenog sustava osiguranja sigurnosti mesa, utemeljenog na procjeni rizika, u kojemu se kontrolne mjere primjenjuju u onim točkama lanca proizvodnje mesa gdje postoji izražena isplativost u reduciranju zdravstvenih rizika povezanih s mesom.

Inicijativa za pokretanje EU COST akcije u inspekciji mesa došla je od dr. Bojana Blagojevića, europskog specijalista veterinarskog javnog zdravstva i izvanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), koji predsjedava ovom akcijom. “Više od jednog stoljeća star sustav bio je dugo vremena korišten za rješavanje problema opasnosti po ljudsko zdravlje koje potječu iz mesa, ali s ograničenim uspjehom. Moja ideja je bila da se okupe najbolji stručnjaci iz više od 35 zemalja s ciljem uspostave učinkovitijeg sustava osiguranja sigurnosti mesa. Da bi se riješili problemi zdravstvenih opasnosti podrijetlom iz mesa, inspekcija mesa mora biti revidirana u smislu njenog utemeljenja na procjeni rizika te da kao takva bude dio modernog, uzdužno integriranog sustava koji obuhvaća prevenciju i kontrolu duž cijelog lanca proizvodnje mesa s glavnim fokusom na farme i klaonice”, smatra dr. Blagojević.

Potpredsjednica akcije je dr Lis Alban, docentica Univerziteta u Kopenhagenu i odgovorni znanstvenik Danskog vijeća za poljoprivredu i hranu (eng. Danish Agriculture & Food Council). “Naša EU COST akcija je u interesu fer konkurencije u sektoru industrije mesa i učinkovitijih regulatornih kontrola diljem Europe. Da bi se ovaj proces ubrzao, potrebno je da međusobno surađujemo u cilju iznalaženja najboljih rješenja i samo tako će proizvođači i klaonice moći isporučiti sigurno meso svim potrošačima” kaže dr. Alban, koja je organizirala veliku konferenciju u okviru RIBMINS EU COST akcije na Univerzitetu u Kopenhagenu od 6. do 8. studenoga 2019. godine.

ribmins2

Menadžer znanstvene komunikacije EU COST akcije, dr. Boris Antunović, profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvatska), kaže: “U okviru akcije imamo poznate stručnjake iz različitih zemalja EU. Neki od njih nikada se ranije nisu sreli, a sad su u mogućnosti raditi zajedno tijekom sljedeće četiri godine i dijeliti svoje ideje i iskustva u inspekciji mesa. Postoji također i mogućnost za mlade istraživače da se pridruže akciji putem aplikacije za kratkotrajne znanstvene misije. To je veoma moćno oruđe.”

Nova EU COST akcija RIBMINS je veoma dobrodošla i u industriji mesa. Francisco Requena je direktor jednog španjolskog poduzeća s 200-godišnjom tradicijom sa sjedištem u Malagi, koje tjedno prerađuje 25.000 svinja i izvozi 50% svoje proizvodnje u druge zemlje EU i Aziju. “Inspekcija mesa je kompleksna i uzrokuje brojne kontroverze i probleme za industriju mesa u svakodnevnom poslovanju. Učinak primjene laboratorijskog ispitivanja finalnog proizvoda kao zamjene za inspekciju mesa u cilju detekcije najrelevantnijih opasnosti po zdravlje ljudi veoma je ograničen. Ovakav pristup je skup i nije proaktivan, a s druge strane upitna je i reprezentativnost ispitivanih uzoraka hrane uslijed heterogene distribucije patogena. Osim toga, postoji i mogućnost kašnjenja rezultata laboratorijskog ispitivanja, što opet ovisi o performansama ispitivanja, a isti se odnose samo na opasnosti obuhvaćene ispitivanjem. U cjelini uzevši, laboratorijsko ispitivanje i negativni rezultati ispitivanja zasigurno ne jamče sigurnost mesa”, kaže Requena.

Zbog globalnog povećanja međunarodne trgovine mesom, EU COST akcija RIBMINS je već privukla zanimanje stručnjaka izvan EU. Dr. Mick Bosilevac, istraživač mikrobiolog u Američkom animalnom istraživačkom centru za meso (eng. U.S. Meat Animal Research Center) u Kansasu (SAD) vidi EU COST akciju u inspekciji mesa kao odličnu prigodu za stručnjake iz područja sigurnosti hrane i sigurnosti mesa: “Sretni smo da se, barem u sektoru proizvodnje govedine, sigurnost hrane ne smatra konkurentskom arenom, što znači da se problemi i rješenja otvoreno dijele i razmatraju. Odgovor javnosti na izbijanje neke bolesti ili povlačenje robe s tržišta vezane za govedinu ne uključuje izbjegavanje kupovine mesa samo od involviranog proizvođača ili trgovca, već kao posljedicu uglavnom dobijemo općenito izbjegavanje kupovine svih proizvoda od goveđeg mesa. Što više uspijemo u nastojanju da svaki sektor prehrambene industrije polazi s ovog aspekta, to se odgovarajuća rješenja mogu brže identificirati i primjeniti.”

Nova EU legislativa o službenim kontrolama, koja je na snazi od 14. prosinca 2019. godine, pored ostaloga, osigurava primjenu propisa o hrani, zdravlju i dobrobiti životinja, te konačno, revidiranih procedura inspekcije mesa. COST akcija RIBMINS će biti realizirana upravo u vrijeme prilagođavanja nacionalnih sustava kontrole novom zakonodavstvu EU.

U cilju bolje koordinacije aktivnosti na nacionalnoj razini uspostavljene su RIBMINS nacionalne kontakt točke za svaku zemlju. Za Bosnu i Hercegovinu, ulogu nacionalne kontakt točke ima prof. dr. Davor Alagić s Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (davor.alagic@vfs.unsa.ba).

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.