Studenti Pravnog fakulteta posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji pohađaju kolegij “Pravo zaštite potrošača”, predvođeni prof.dr. Markom Bevandom, posjetili su 22. siječnja 2020. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju i razgovor studenti su upoznati s ulogom i nadležnostima Agencije u procesu zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini. Poseban je naglasak razgovora bio na iniciranju, izradi i predlaganju propisa o hrani i njihovoj provedbi te na aktivnostima Agencije u području komunikacije rizika i međunarodne suradnje.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovitih aktivnosti svakodnevno surađuje s akademskom zajednicom te i kroz terensku nastavu pruža doprinos afirmaciji tema iz područja sigurnosti hrane.

S ciljem unaprjeđenja suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini, Agencija je potpisala Sporazum o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji s 20 fakulteta koji djeluju u okviru osam sveučilišta u Bosni i Hercegovini.

Sporazumi o znanstveno-istraživačkoj i stručnoj suradnji omogućavaju edukaciju znanstvenog i stručnog kadra iz područja sigurnosti hrane, sudjelovanje u zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima i istraživanjima u području sigurnosti hrane kao i razmjenu rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja. Ugovorne strane također mogu zajednički organizirati tematska predavanja iz područja sigurnosti hrane, radionice, seminare, okrugle stolove i simpozije.