Studenti Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ koji pohađaju studijski program „Sanitarni inžinjering“ posjetili su 1. prosinca 2023. godine, u sklopu praktične nastave, Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Službenice Agencije prof.dr. Katica Arar, Vesna Samardžić i Lidija Nikolić, upoznale su studente s osnovnim djelatnostima i nadležnostima Agencije, uključujući iniciranje i izradu propisa o hrani, prikupljanje znanstvenih i tehničkih podataka te suradnju s međunarodnim institucijama i tijelima u području sigurnosti hrane.

U okviru međunarodne suradnje, studentima su predstavljene informacije o radu i mogućnostima sudjelovanja u aktivnostima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), te su upoznati s načinom funkcioniranja Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) i Međunarodne mreže autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN). Također je istaknut značaj suradnje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine s mjerodavnim institucijama za sigurnost hrane u zemljama našeg okruženja i u zemljama Europske unije.

Službenice Agencije također su predstavile projekt „Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (BH MENU) koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela uz financijsku potporu EFSA-e. Pored rezultata i metodologije istraživanja, studente je osobito zanimala baza podataka o konzumaciji hrane (Food consumption database) koja je dostupna na službenoj web stranici EFSA-e, a omogućava detaljniji uvid u kategorije i konzumaciju hrane koja je bila obuhvaćena istraživanjem prehrambenih navika.