Sudjelovanje predstavnika Agencije na međunarodnim skupovima u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sudjelovali su u razdoblju od 6. – 10. lipnja 2022. godine na međunarodnim skupovima organiziranim u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane na kojima su promovirane aktivnosti Agencije za sigurnost hrane BiH.

Dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane BiH, bio je jedan od panelista na konferenciji koja je održana 7. lipnja 2022. godine u Narodnoj skupštini Slovenije u Ljubljani.

Prigodnom konferencijom na kojoj su sudjelovali predstavnici mjerodavnih institucija za sigurnost hrane Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova ujedno je obilježena 20. obljetnica donošenja Uredbe (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Dr.sc. Katica Arar, šef Odsjeka za znanstvenu suradnju i Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove sudjelovale su na 4. hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane s međunarodnim sudjelovanjem koja je održana 6. i 7. lipnja 2022. godine u Osijeku pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Na poziv Regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) za Europu i Središnju Aziju i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu, ravnatelj Hajrić je 10. lipnja 2022. godine bio jedan od panelista na webinaru održanom u povodu Svjetskog dana sigurnosti hrane pod nazivom „Značaj sigurnosti hrane u Europi i Središnjoj Aziji: prošlost, sadašnjost i budućnost“.

Na webinaru su razmatrane aktivnosti koje su utjecale na početak nadzora sigurnosti hrane i dovele do ključnog napretka u upravljanju sigurnošću hrane. Također je razgovarano o trenutačnim prioritetima javnog i privatnog sektora u procesu omogućavanja sigurne hrane, kao i o predstojećim izazovima u području sigurnosti hrane.