16. listopada, Svjetski dan hrane

Najviše ljudi, još od vremena Drugog svjetskog rata, danas je prisiljeno napustiti svoje domove zbog različitih sukoba i političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i vremenske nepogode povezane s klimatskim promjenama su, također, značajni uzroci koji doprinose migracijskim izazovima.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, „Promijenimo budućnost migracija. Ulažimo u prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj“, izabrana je kako bi se naglasilo da se ulaganjem u održivi ruralni razvoj i poljoprivredu može iskorijeniti glad, ali i potencirati neke od najvažnijih globalnih izazova s kojima se svijet danas suočava – migracije i preseljavanje.

U 2015. godini bilo je 244 milijuna međunarodnih migranata, što predstavlja porast od 40% u odnosu na 2000. godinu, a veliki udio imaju migranti koji potječu iz ruralnih područja. Stoga UN, povodom Svjetskog dana hrane 2017., poziva na veća ulaganja u ruralni razvoj, osobito u zemljama u razvoju, kroz inovativne politike koje će generirati nove poslovne mogućnosti za mlade ljude koje nisu zasnovane isključivo na poljoprivredi.

Prehrambena sigurnost podrazumijeva pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane koja je sigurna i nutritivna te zadovoljava prehrambene potrebe za produktivan i zdrav život.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sukladno svojim nadležnostima, svakodnevno provodi aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnosti hrane i hrane za životinje. To, pored ostalog, podrazumijeva izradu propisa o hrani usklađenih s pravnom stečevinom EU, razmjenu informacija s međunarodnim sustavima brzog uzbunjivanja kao što je EU RASFF, jačanje kapaciteta inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom te kontinuiranu suradnju i razmjenu iskustva i informacija s referentnim međunarodnim organizacijama kao što su EFSA, FAO, WHO.

Ovim putem svim potrošačima u Bosni i Hercegovini čestitamo Svjetski dan hrane koji se obilježava u spomen na dan utemeljenja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda.