Svjetski dan hrane 2023: „Voda je život. Voda je hrana. Nikoga ne izostavljajte.“

Svjetski dan hrane se svake godine obilježava 16. listopada, na dan kad je 1945. godine u sklopu Ujedinjenih naroda (UN) osnovana Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO). Slogan Svjetskog dana hrane 2023 je „Voda je život. Voda je hrana. Nikoga ne izostavljajte.“

Voda je osnova života na Zemlji. Čini više od 50% našeg tijela i prekriva 71% površine Zemlje. Samo 2,5% vode pripada slatkoj vodi, koja je prikladna za piće, poljoprivredu i uglavnom za industriju. Voda je pokretačka snaga za ljude, gospodarstva i prirodu i temelj je naše prehrane.  Poljoprivreda koristi 72% slatke vode na globalnoj razini, ali kao i svi drugi prirodni resursi, ni slatka voda nije neiscrpna.

Ubrzan rast stanovništva, urbanizacija, gospodarski razvoj i klimatske promjene predstavljaju rastući pritisak na izvore slatke vode. Istovremeno, izvori slatke vode po osobi su u proteklim desetljećima manji za 20%, a dostupnost i kvaliteta vode ubrzano se pogoršavaju zbog desetljeća loše uporabe i upravljanja, prekomjernog crpljenja podzemnih voda, zagađenja i klimatskih promjena.  Čovječanstvo riskira s dovođenjem ovog dragocjenog resursa do točke s koje nema povratka.

Oko 2,4 milijarde ljudi danas živi u zemljama u kojima vlada nestašica vode. Mnogi od njih su mali zemljoposjednici koji se bore da bi zadovoljili svoje dnevne potrebe za vodom, žene, starosjedioci, migranti i izbjeglice. Konkurencija za pristup ovom dragocjenom resursu je sve veća, a sve učestalije nestašice vode postaju rastući uzrok konflikta.

Oko 600 milijuna ljudi čiji životi barem djelomično ovise o akvatičnim prehrambenim sustavima suočava se s učincima zagađenja, degradacije ekosustava, neodrživih praksi i klimatskih promjena.

FAO: Vrijeme je da počnemo mudro upravljati vodom

Povodom Svjetskog dana hrane 2023, FAO poziva na potrebu za proizvodnjom više hrane i drugih ključnih poljoprivrednih proizvoda uz manju potrošnju vode, osiguravanje ravnomjerne raspodjele vode i očuvanje akvatičnih prehrambenih sustava. Pritom nitko ne smije biti zapostavljen.

Kako bi se unaprijedilo planiranje i upravljanje vodom, vlade su pozvane na kreiranje argumentiranih i znanstveno utemeljenih politika, zasnovanih na podacima, inovacijama i međusektorskoj suradnji. Ove politike potrebno je podržati većim ulaganjima, zakonodavstvom, tehnologijama i jačanjem kapaciteta, te istovremeno poticati zemljoposjednike i privatni sektor da se priključe integriranim rješenjima za učinkovitije korištenje vode i zaštitu vode.

Što pojedinci mogu učiniti?

Svaki pojedinac treba prestati uzimati vodu zdravo za gotovo i unaprijediti korištenje vode u našem svakodnevnom životu. Izbor hrane i način na koji proizvodimo hranu utječe na vodu. Razliku možemo napraviti biranjem lokalne, sezonske i svježe hrane, smanjivanjem rasipanja hrane kroz smanjenje otpada od hrane i pronalaženjem sigurnih načina za ponovnu uporabu hrane i preveniranjem zagađivanja vode.

Više informacija na: https://www.fao.org/world-food-day/about/en