Svjetski dan hrane

U spomen na dan utemeljenja Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), 16. listopada obilježava se kao Svjetski dan hrane. Ove godine Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu je odlučila skrenuti pozornost javnosti na utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu i hranu, te je moto Svjetskoga dana hrane 2016. ˝Klima se mijenja. Hrana i poljoprivreda, također, moraju.˝

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s drugim nadležnim tijelima u sustavu sigurnosti hrane u našoj zemlji svakodnevno radi na zaštiti zdravlja i interesa potrošača kroz niz sustavnih mjera koje omogućavaju osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane. To podrazumijeva izradu pravnih propisa utemeljenih na standardima Europske unije, jačanje kapaciteta nadležnih institucija, inspekcija, laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, te kontinuiranu suradnju i razmjenu iskustva i informacija s referentnim međunarodnim organizacijama, kao što su EFSA, FAO, WHO.

Pored toga, Agencija kao nacionalna kontakt točka Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima, poduzima mjere povlačenja i opoziva zdravstveno neispravne hrane s tržišta Bosne i Hercegovine u slučajevima kada dobije obavijest o riziku za ljudsko zdravlje uzrokovanom hranom.

U suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima, ovih je dana uspješno završen Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu u okviru kojega su uzorci 10 vrsta voća i povrća na tržištu Bosne i Hercegovine analizirani na prisustvo 190 aktivnih tvari, a sve to kako bi se provjerilo je li razina ostataka pesticida u proizvodima biljnog podrijetla na tržištu Bosne i Hercegovine u sukladna važećim propisima, te poduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača.

Svim potrošačima u Bosni i Hercegovini ovim putem čestitamo Svjetski dan hrane, te im preporučujemo da se pri pripremi, rukovanju i čuvanju hrane pridržavaju preporuka nadležnih tijela, a subjekte u poslovanju s hranom podsjećamo na njihovu zakonsku odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane.