TAIEX ekspertska misija „Uspostavljanje strategije za laboratorijsko ispitivanje uzoraka i podrška za akreditiranje metoda”

S ciljem razmatranja zahtjeva i procedura za laboratorije za kontrolu hrane u skladu sa zakonodavstvom EU iz područja službenih kontrola hrane i akreditacije te relevantnim međunarodnim standardima za rad laboratorija (EN ISO/IEC 17025:2017), u razdoblju od 15.-19. travnja 2019. godine, u Sarajevu i Banja Luci je održana ekspertska misija „Uspostavljanje strategije za laboratorijsko ispitivanje uzoraka i podrška za akreditiranje metoda”. Primjena zakonodavstva i međunarodnih standarda u radu laboratorija omogućava odgovarajuću sigurnost i kvalitetu hrane i ima značajan utjecaj na zaštitu prava potrošača.

U prvom dijelu ekspertske misije, dr. Mira Kos Skubic, ekspert Europske komisije, zajedno s predstavnicima nadležnih institucija i laboratorija iz Bosne i Hercegovine analizirala je trenutačno stanje laboratorija u Bosni i Hercegovini u pogledu certifikacije, ovlašćivanja, akreditacije i osposobljenosti laboratorijskog osoblja. Također je razmatrana primjena standarda EN ISO/IEC 17025:2017 koji se odnosi na opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

U drugom dijelu ekspertske misije obavljen je posjet laboratorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci te je tom prigodom razgovarano o organizaciji i opremljenosti laboratorija, metodama analiza i kategorijama hrane koje su predmet analiza.