Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića

Uz potporu projekta USAID/Sweden FARMA II pripremljene su „Tehničke smjernice i upute za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića“ koje su namijenjene za primjenu u objektima za klanje peradi odobrenim od nadležnih tijela u skladu s člankom 7. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13).

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je nakon donošenja niza znanstvenih mišljenja koja tretiraju ovu tematiku predložila uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter u trupovima pilića.

Europska komisija analizirala je troškove i koristi u pogledu utvrđivanja određenih kontrolnih mjera za smanjenje učestalosti Campylobactera u mesu pilića u različitim dijelovima prehrambenog lanca. Glavni zaključak analize je da bi se utvrđivanjem kriterija higijene procesa osigurala vrlo dobra ravnoteža između smanjenja kampilobakterioze kod ljudi uzrokovane konzumiranjem mesa peradi i ekonomskih posljedica primjene tog kriterija.

U svrhu kontrole Campylobacter u prehrambenom lancu u Bosni i Hercegovini, svi podaci vezani uz ispitivanje pilića na ovu bakteriju, dobiveni iz kriterija higijene procesa, trebaju biti dostavljeni Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podaci prikupljeni na mjesečnoj razini, zajedno s odgovarajućim informacijama o prehrambenom lancu, doprinijeli bi učinkovitom praćenju i procjeni rizika, te formiranju baze podataka na razini Bosne i Hercegovine za Campylobacter u mesu pilića.

Ovi podaci omogućili bi analizu trendova i ocjenu uspjeha interventnih mjera, te bi olakšali nadzor nad ispitivanjima u privatnim laboratorijima i nad pouzdanošću podataka. Podaci bi bili dostupni drugim nadležnim tijelima, sukladno zahtjevima iz njihove nadležnosti.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.