U 2021. godini priznate četiri vode iz Bosne i Hercegovine

XV. sjednica Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini održana je 21. prosinca 2021. godine u Mostaru. Redovitim radom Povjerenstva održan je kontinuitet procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini, a proizvođačima vode omogućena je konstantna potpora u postupku priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda.

U 2021. godini, nakon provedenog postupka, priznato je šest novih voda, od čega su četiri iz Bosne i Hercegovine. Lista priznatih prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini ažurira se na godišnjoj razini, a objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije. Lista je dostupna na sljedećoj poveznici.

Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda sastoji se od predstavnika nadležnih institucija u u Bosni i Hercegovini. Uspostavljeno je u skladu s Odlukom o osnivanju Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 43/20), koja je donesena na 9. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. lipnja 2020. godine.

Sva prirodna mineralna i prirodna izvorska voda, koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, mora biti priznata od strane Povjerenstva i mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu s odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/10 i 32/12). Povjerenstvo provodi postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, nakon čega Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi odgovarajuće rješenje kojim utvrđuje da je voda proizvedena, uskladištena i stavljena u promet sukladno odredbama navedenog Pravilnika.