U Registar hrane za posebne prehrambene potrebe uneseni podaci za 225 proizvoda

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Registar se ažurira postupno po prijemu podataka od mjerodavnih tijela entiteta i trenutačno sadrži temeljne podatke o 225 proizvoda koji se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine, a pripadaju jednoj od kategorija hrane za posebne prehrambene potrebe.

Hrana za posebne prehrambene potrebe jest hrana koja se, zahvaljujući svome posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu uporabu koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu prikladnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, spadaju:

  • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
  • prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,
  • hrana namijenjena za uporabu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne mase,
  • hrana namijenjena osobama sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
  • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportaše,
  • dijetetska hrana za posebne medicinske potrebe,
  • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

Posebna prehrambena namjena treba ispunjavati posebne prehrambene potrebe određenih kategorija osoba kod kojih su poremećeni procesi probave ili metabolizma,  određenih kategorija osoba koja se nalaze u posebnom fiziološkom stanju i koji su stoga u mogućnosti da imaju posebnu korist od kontrolirane uporabe određenih tvari u prehrambenim proizvodima te dojenčadi ili male djece u očuvanju dobrog zdravlja.