USAID/Sweden FARMA II: Javni pozivi za eksperte

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II raspisani su javni pozivi za angažman eksperta za tehničku potporu u izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu i tehničku potporu za jačanje sustava analize i monitoringa meda na tržištu Bosne i Hercegovine.

Javni pozivi su otvoreni do 25. veljače 2018. godine, a mogu se preuzeti na službenoj web stranici projekta USAID/Sweden FARMA II ili na sljedećim poeznicama:

USAID i Vlada Švedske osigurali su 16.2 milijuna USD za provedbu projekta FARMA II u Bosni i Hercegovini. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih se jedna odnosi na omogućavanje poslovnih prigoda za poljodjelce i poljoprivredne poduzetnike, a druga na jačanje kapaciteta u javnom sektoru za preuzimanje i provedbu zakonodavstva i standarda EU u različitim specifičnim područjima, među kojima je i sigurnost hrane.