Usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO

Obzirom da Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) prestaje važiti 8. srpnja 2017. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je sastanak s predstavnicima ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu GMO-a u hrani i hrani za životinje. Predstavnici Agencije, Instituta za genetsko inženjerstvo i biotehnologiju, Poljoprivrednog instituta RS, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za poljoprivredu su na sastanku održanom 10. marta 2017. godine u Mostaru razmatrali sve potencijalne modalitete za pravovremeno i odgovarajuće rješenje ovlašćivanja ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Sudionici sastanka usuglasili su se da je potrebno usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO, kojim će se regulirati ovlašćivanje ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Na sastanku su razmatrana i druga aktualna pitanja sa ciljem unaprjeđenja područja kontrole prisustva genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.