Usvojeno Izvješće o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je danas na 121. sjednici usvojilo „Izvješće o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini”.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je,  zaključkom Vijeća ministara, zadužena da, u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i provođenje Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u BiH u predstojećem razdoblju.

Također je preporučeno nadležnim institucijama u području sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da, u skladu s važećim zakonskim propisima, dugoročno planiraju sredstva u proračunima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u području sigurnosti hrane.

Obzirom da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija je u razdoblju od 28. studenoga – 05. prosinca 2014. godine u suradnji s nadležnim inspekcijskim tijelima i laboratorijama provela Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima. U 18 gradova i općina u BiH koje su u svibnju 2014. godine bile zahvaćene poplavama uzeto je ukupno 352 uzoraka vode za piće, hrane (sirovo, mlijeko, voće, povrće) i hrane za životinje, te su isti upućeni na laboratorijske analize.

Na uzetim uzorcima urađeno je ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo ostataka pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata. Od ukupnog broja analiza, neodgovarajućih je bilo osam, odnosno 0,18%, i to u svi u skupini vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača Agencija je odmah po prijemu laboratorijskih izvješća o neodgovarajućim analizama vode za piće dana 11. prosinca 2014. godine dostavila iste na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila poduzimanje propisanih mjera i obavijestila potrošače priopćenjem za javnost.