Vijeće ministara BiH usvojilo Program rada Agencije za 2015. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici održanoj 7. svibnja 2015. godine usvojiloProgram rada Agencije za 2015. godinu.  Ovaj Program rada predstavlja nastavak aktivnosti započetih u prethodnim godinama u skladu sa zadacima i obvezama Agencije propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), te ispunjavanju obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obveza u procesu pridruživanja Europskoj uniji, kao i ostale aktivnosti proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata u oblasti sigurnosti hrane, a u cilju zaštite zdravlja potrošača i stavljanja u ravnopravan položaj subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem zakonskih i podzakonskih akata usuglašenih sa zakonodavstvom Europske unije i/ili kao nacionalnih propisa, otklanjaju se razlike u propisima koji su na snazi u zemljama EU i zemljama okruženja, osigurava se nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, zaštita interesa potošača, obveze subjekata u poslovanju sa hranom i zaštita interesa proizvođača, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Sve navedene obveze bit će realizirane u skladu sa sredstvima odobrenim Zakonom o proračunu institucija i međunarodnih obveza za 2015. godinu.