Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. studenoga 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenima na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stupnja zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Europske komisije prethodilo je Znanstveno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanima s prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Znanstvenom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Europska komisija Uredbom definirala najveću dopuštenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu s propisanom najvećom dopuštenom količinom.