VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. srpnja 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ovim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (”Službeni glasnik BiH”, br. 11/13i 79/16), kojim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih higijenskih mjera iz članka 5. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 04/13). Utvrđuje se i kriterij sigurnosti hrane za Escherichia coli u živim školjkašima i živim bodljikašima, plaštenjacima i puževima.

Također se uvodi kriterij higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera s ciljem držanja kontaminacije trupova pod kontrolom tijekom klanja.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU i osigurava usklađenost propisa iz ovog područja što omogućava pravne preduvjete za zaštitu zdravlja potrošača i ravnopravan položaj domaćih proizvođača na tržištu.