VM BiH: Doneseni propisi o registraciji oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici održanoj 13. listopada 2016. godine, donijelo Odluku o davanju ovlasti pravnim osobama za područje oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla prehrambenih proizvoda i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane.

Donošenjem ovih odluka omogućena je obrada zahtjeva subjekata u poslovanju s hranom za registraciju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane.

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provođenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, na temelju provedenog javnog natječaja, ovlaštena certifikacijska tijela su Herkon d.o.o. Mostar i Organska kontrola d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radom certifikacijskih tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Naknada za   podnošenje zahtjeva za registraciju oznake izvornosti, odnosno oznake zemljopisnog podrijetla iznosi 30,00 KM, kao i upis u registar, dok će se upis novih korisnika registrirane oznake plaćati 100,00 KM. Naknada za provođenje postupka registracije iznosi 500,00 KM.

Prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registriranih oznaka spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije. Oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla, također, doprinose stvaranju identiteta i prepoznatljivosti takvih prehrambenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu i značajno utječe na podizanje kvalitete prehrambenih proizvoda.