VM BiH: Usvojeno Izvješće o radu Agencije za 2015. godinu

Izvješće o radu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine usvojeno je na 62. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 29. lipnja 2016. godine.  Izvješće obuhvaća aktivnosti realizirane sukladno Programu rada Agencije za 2015. godinu, obveze nastale na temelju zahtijeva i zaključaka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ispunjavanja obveza  iz nadležnosti Agencije na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i ostale aktivnosti proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata iz područja sigurnosti hrane.

Na temelju članka 68. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) direktor Agencije dužan je za svaku godinu podnijeti izvješće o radu  Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.