VM BiH: Usvojeno Izvješće o provedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine usvojilo Izvješće o provedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.

Navedeni monitoring provela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim tijelima Brčko distrikta BiH. Cilj monitoringa ostataka pesticida, bio je utvrditi količinu ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog podrijetla, provjeriti odgovaraju li propisima (usklađeni sa EU normama) koji određuju najveće nivoe ostataka (MRL) pesticida i pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP), te na taj način zaštititi zdravlje potrošača.

Monitoring je proveden na području 20 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a uzeto je 139 uzoraka, koji su obuhvatili 10 vrsta voća i povrća. Analize na prisustvo 181 aktivne tvari pesticida rađene su po akreditiranim metodama u laboratoriji koja ispunjava uvjete norme 17 025, što je izuzetno značajno zbog analitičke i pravne vjerodostojnosti rezultata, primjene odgovarajućih inspekcijskih mjera, te usporedivosti podataka sa zemljama u okruženju i EU.

Od ukupnog broja uzoraka, u pet je utvrđeno prisustvo ostataka pesticida iznad MRL-a. Od pet spornih uzoraka četiri su bila iz uvoza, a jedan iz domaće proizvodnje. Za svaki uzorak čijom je analizom utvrđena nesukladnost u odnosu na važeće propise, Agencija je dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima preporuke za dalje postupanje (povlačenje sa tržišta) u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača. Agencija je procjenom rizika utvrdila da je u pet spornih slučajeva malo vjerojatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje. MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su vrijednosti MRL postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100).

Provedba programa kontrole ostataka pesticida potvrđuje opredijeljenost Vijeća ministara BiH koje je osiguralo financijska sredstva, te institucija svih razina vlasti u BiH koje čine sustav sigurnosti hrane za redovitim nadzorom hrane na tržištu, u konkretnom slučaju kontrolu hrane na ostatke pesticida. Pored omogućavanja mjera zaštite potrošača, kontinuiran monitoring ostataka pesticida ima veliki značaj u dokazivanju spremnosti domaćih proizvođača, kao i pripremljenosti mjerodavnih tijela za izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Upravo je redovita provedba monitoringa najbolji alat za provjeru funkcionalnosti postojećeg sustava i jedan od bitnih uvjeta jamstva za izvoz voća i povrća, kao i prerađevina od voća i povrća iz Bosne i Hercegovine.

Kontrolni programi za MRL pesticida postupno se usklađuju s provedbenim uredbama EU u pogledu MRL ostataka pesticida, kao i aktivnih tvari, s tim da je konačni cilj u predstojećem razdoblju u potpunosti uskladiti iste s programima kontrole u EU.

Dosadašnji rezultati programa kontrole ostataka pesticida ukazuju na provedbu dobre proizvođačke prakse s aspekta primjene pesticida u procesu zaštite proizvoda biljnog podrijetla koji se uzgajaju u Bosni i Hercegovini, kao i uvoznih proizvoda.