Usvojeno Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine usvojilo Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u 2019. godini provedeno je uzorkovanje, obrada uzoraka, identifikacija prisutnih pesticida i određivanje razine njihovih ostataka te brza procjena rizika za uzorke koji nisu bili sukladni važećim propisima.

U suradnji s mjerodavnim entitetskim, županijskim, gradskim i općinskim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini uzeto je 195 uzoraka koji su podvrgnuti laboratorijskim analizama.

Ukupno je šest uzoraka (3,07%) sadržavalo ostatke pesticida iznad propisanog MRL-a, od čega je bilo pet neodgovarajućih uzoraka (2.56%), a kod jednog uzorka utvrđeni su ostaci pesticida iznad propisanog MRL-a u granicama mjerne nesigurnosti te se uzorak smatra odgovarajućim. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje rezultate procjene rizika za uzorke koji nisu bili sukladni važećim propisima.

Laboratorijske analize obavljene su u laboratoriji koja je akreditirana u skladu sa standardom ISO 17025, posjeduje akreditirane multirezidualne i single metode za određivanje ostataka pesticida u proizvodima po Monitoringu u skladu sa zahtjevima dokumenta SANTE/11945/2015 te je sudjelovala u međunarodnom Proficiency testu (PT).

Sukladno svojim nadležnostima, Agencija je provela procjenu prehrambene akutne (kratkotrajna) i kronične (dugotrajna) izloženosti potrošača ostacima pesticida unesenih hranom.

Na temelju rezultata Programa kontrole za 2019. godinu, zaključeno je da je mala vjerovatnost da bi akutna, kao i kronična izloženost potrošača u Bosni i Hercegovini utvrđenim ostacima pesticida, mogla imati negativan učinak po zdravlje ljudi.

Pri procjeni izloženosti korištena je metodologija koju su razvili JMPR (The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da kontinuirano, u suradnji s nim tijelima entiteta i Brčko distrikta, provodi nužne aktivnosti u vezi s planiranjem, pripremom i provođenjem programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u BiH.

Izvješće o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla za 2019. godinu možete pročitati ovdje.