Započeo proces registracije naziva zaštićenom oznakom za četiri prehrambena proizvoda

Proces registracije naziva prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom podrijetla, odnosno zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla u skladu s odredbama Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18) pokrenut je za četiri prehrambena proizvoda temeljem zahtjeva podnesenih Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Riječ je o sljedećim zahtjevima:

  • Zahtjev za registraciju naziva „Visočka pečenica“ zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla,
  • Zahtjev za registraciju naziva „Nevesinjski krompir“ zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla,
  • Zahtjev za registraciju naziva „Livanjski izvorni sir“ zaštićenom oznakom podrijetla i
  • Zahtjev za registraciju naziva „Livanjski sir“ zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Navedeni zahtjevi razmatrani su na sjednici Povjerenstva za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini koja je održana 23. siječnja 2020. godine u Mostaru.

U skladu s propisanom procedurom, obavijest o svim podnesenim zahtjevima bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a specifikacija na web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Registrirana oznaka podrijetla i oznaka zemljopisnog podrijetla štite se od bilo kakvog, izravnog ili neizravnog, komercijalnog korištenja registrirane oznake za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, kao i onih proizvoda sličnih proizvodima registriranim pod tom oznakom ili u onoj mjeri u kojoj korištenje oznake iskorištava ugled zaštićene oznake, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak.

Bosna i Hercegovina, zbog posebnosti zemljopisnog položaja, prirodnih mogućnosti i bogate tradicije, može vrlo uspješno konkurirati raznovrsnom ponudom domaćih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih specijaliteta. Stoga je registracija oznaka prehrambenih proizvoda od velikog značaja budući da  je ovo prvi put, da se krenulo u zaštitu prehrambenih proizvoda prije svega u Bosni i Hercegovini, a poslije i na razini EU kako je to propisano i omogućeno zakonodavstvom EU.

Detaljnije informacije o procesu i značaju registracije oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta možete pogledati na sljedećoj poveznici.