Započeto uzorkovanje hrane u okviru „Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda, te voća i povrća za 2015. godinu“

U cilju zaštite zdravlja potrošača kroz procjenu izloženosti potrošača i usklađenosti s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine o razinama ostataka pesticida u hrani, te kontaminantima u vodi za piće iz objekata javne vodoopskrbe, prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stonim vodama danas je započeto uzrokovanje hrane u okviru „Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, te voća i povrća za 2015. godinu“.

Navedeni Plan praćenja provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim, općinskim i inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH. Sukladno Planu, u 25 gradova i općina u Bosni i Hercegovini bit će uzeto oko 530 uzoraka hrane na kojima će se uraditi oko  4 550 laboratorijskih analiza.

Laboratorijskim analizama bit će utvrđena razina ostataka 25 aktivnih materija u 100 uzoraka voća i povrća kako bi se uradila procjena rizika izloženosti potrošača od neispravne hrane biljnog porijekla, utvrdilo da li se poljoprivredni proizvođači u BiH pridržavaju dobre poljoprivredne prakse, te spriječilo moguće barijere pri izvozu i uvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na 430 uzoraka vode za piće iz objekata javne vodoopskrbe, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda analizirat će se eventualno prisustvo metala, nitrata, nitrita, mineralnih ulja, tetrakloretena, trikloretena i mikroorganizama.

Na temelju rezultata laboratorijskih analiza, Agencija će dati preporuke nadležnim institucijama za dalje postupanje u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Agencija za sigurnost hrane BiH u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH kontinuirano poduzima mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovaju s hranom na tržištu. Sve mjere temelje se na propisima o hrani, koje inicira i priprema Agencija u suradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. Propisi o hrani kontinuirano se usklađuju sa zakonodavstvom EU, a u iste su ugrađeni najnoviji znanstveni standardi čime se na najbolji način štiti zdravlje potrošača.