ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u  BiH

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskoga podrijetla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podatcima koje je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prikupila u suradnji s nadležnim  institucijama Bosne i Hercegovine i objavila zajedno s podacima iz zemalja članica Europske unije.

Zemlje članice EU obvezne su svake godine dostavljati EFSA-i podatke o službenim kontrolama, uključujući podatke o ostacima pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda. S ciljem harmonizacije prikupljanja podataka, EFSA je razvila Standard Sample Description 2 (SSD2) model  koji se koristi u procesu izvještavanja.

Prikupljanje podataka u pretpristupnim zemljama, među kojima je Bosna i Hercegovina, te izvještavanje EFSA-e spadaju među glavne ciljeve „EFSA Pretpristupnog programa 2019-2021“ financiranoga od strane Europske komisije.

Analitički podatci dobijeni kroz monitoringe ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda predstavljaju znanstveni osnov koji je potreban za procjenu rizika i donošenje odluka u procesu upravljanja rizicima podrijetlom iz hrane na nacionalnoj i europskoj razini. Harmonizacija podataka omogućava usporedbu stanja u području sigurnosti hrane u različitim zemljama, praćenje trendova na nacionalnoj i regionalnoj razini, te poduzimanje odgovarajućih mjera kontrole i zaštite potrošača od specifičnih rizika podrijetlom iz hrane.

Analitički podatci koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu dostupni su na sljedećim poveznicama: