Zoonoze i veterinarsko javno zdravstvo

Mnoge bolesti i/ili infekcije koje se prenose sa životinje na čovjeka označene su kao zoonoze u skladu sa PAHO (Pan American Health Organization) publikacijom „Zarazne bolesti i zoonoze zajedničke za čovjeka i životinje”. Opisano je preko 200 zoonoza koje su poznate više stoljeća.