Coca Cola HBC B-H: „Proizvod „Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml” nije uvezen niti stavljen na tržište Bosne i Hercegovine”

U sklopu mjera predostrožnosti koje se provode u Bosni i Hercegovini nakon saznanja da se s tržišta Republike Hrvatske, zbog potencijalnog rizika po zdravlje potrošača, povlači proizvod „Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml”, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zaprimila je obavijest „Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo“ u kojoj se navodi da ovo poduzeće u svom portfelju nema proizvod navedene robne marke, te da isti ne uvozi niti stavlja na tržište Bosne i Hercegovine.

S ciljem minimiziranja rizika i zaštite zdravlja potrošača, Agencija je uspostavila komunikaciju sa subjektom u poslovanju s hranom te dala odgovarajuće preporuke inspekcijskim tijelima, koja su mjerodavna za službene kontrole hrane na tržištu Bosne i Hercegovine.

Do ovog trenutka, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela, kao ni putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), nije zaprimila obavijest da su proizvodi koji su predmet povlačenja i opoziva u Republici Hrvatskoj dostupni na našem tržištu.

O svim novim informacijama, potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, kontinuirano prati potencijalne rizike podrijetlom iz hrane, te poduzima odgovarajuće mjere s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Dopuna informacije, 9.11.2023. godine

Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske dostavila je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine povratnu informaciju u kojoj se navodi da je proveden inspekcijski nadzor nad subjektom „Coca Cola HBC B-H“ – Podružnica Laktaši, te je prilikom kontrole utvrđeno da se u skladištu kontroliranog subjekta ne nalazi proizvod „Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml”.

U skladu s rezultatima inspekcijskog nadzora, nije bilo uvoza i prometa u Bosnu i Hercegovinu proizvoda „Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml”.