Donesen Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način provode mjerodavna tijela entiteta i Brčko distrikta BiH. Također je propisano uspostavljanje popisa ovlaštenih laboratorija za područje GMO-a u Bosni i Hercegovini. Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.

Sukladno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstveni popis ispitnih laboratorija u BiH za područje GMO. Popis će biti objavljen u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Na temelju članka 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.