FAO objavio publikaciju o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost hrane

U povodu 22. travnja, Dana planete Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“.

Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosustavu. Porast temperature, zagrijavanje i acidifikacija oceana, velike suše, šumski požari, promjene atmosferskih oborina, otapanje ledenjaka, podizanje razine mora i sve jače vremenske nepogode imaju izravan utjecaj na naš prehrambeni sustav.

Budući da nije uvijek lako prepoznati vezu između klimatskih promjena i sigurnosti hrane, navedenom publikacijom nastoji se razjasniti određena pitanja. Promjene globalnih prehrambenih sustava i sve veća globalizacija lanca opskrbe hranom donose rizik od izloženosti stanovništva različitim opasnostima po sigurnost hrane. To može imati utjecaj na javno zdravstvo, sigurnost opskrbe hranom, nacionalne ekonomije i međunarodnu trgovinu. Izazovi koje nose klimatske promjene, u ovom zahtjevnom scenariju, imaju dodatne učinke koje je potrebno razumijeti i obraditi.

Opasnosti po sigurnost hrane koje su opisane u ovoj publikaciji obuhvaćaju patogene i parazite koji se prenose hranom,  štetno cvjetanje algi, pesticide, mikotoksine i teške metale s naglaskom na metil-živu. U jednom dijelu dokumenta obrađeni su benefiti progresivnih pristupa koji neće doprinijeti samo predviđanju izazova u budućnosti, nego i izgradnji otpornijih sustava sigurnosti hrane koji će se, usvajanjem novih znanja, konstantno nadograđivati.

U dokumentu je naglašena potreba da se nositelji politika i drugi relevantni dionici u globalnom prehrambenom sustavu pripreme za nove rizike po sigurnost hrane uzrokovane klimatskim promjenama te je istaknut značaj uske suradnje na međunarodnoj razini i pravovremenog razvoja inovativnih strategija prilagodbe.

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.