FAO projekt u BiH: Jačanje administrativnog sustava za upravljanje i podršku zaštite oznake zemljopisnog podrijetla

Zemljopisna oznaka (ZO) je znak koji se koristi na proizvodima koji imaju određeno zemljopisno podrijetlo i koji imaju kvalitetu ili ugled koji su posljedica tog podrijetla. Da bi mogao funkcionirati kao zemljopisna oznaka, znak mora identificirati proizvod s podrijetlom na određenom mjestu. Osim toga, kvaliteta, karakteristike ili ugled proizvoda trebali bi u velikoj mjeri ovisiti o mjestu podrijetla. Budući da kvaliteta ovisi o zemljopisnom mjestu proizvodnje, postoji jasna veza između proizvoda i njegovog originalnog mjesta proizvodnje. Zemljopisne oznake su kolektivni marketinški alat koji se može koristiti i za zaštitu i za promociju određenih proizvoda, kao i za način poboljšanja pružanja javnih dobara – poput prehrambenog nasljeđa, krajolika, tradicionalnog znanja i općenito ruralne ekonomije. Zahvaljujući svojemu teritorijalnom osnovu, proizvodi sa zemljopisnom oznakom promoviraju ulogu proizvođača u lancu vrijednosti i stoga mogu odigrati važnu ulogu u održivom razvoju lokalnih zajednica.

Bosna i Hercegovina je uskladila propise o sustavima kvalitete prehrambenih proizvoda s pravnom stečevinom EU. Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Pravilnik o sustavima kvalitete prehrambenih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18) kojim se propisuje postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla te postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na području Bosne i Hercegovine. Pravilnik je usklađen s Uredbom EU br. 1151/2012 o shemama kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Poljoprivredni proizvođači u BiH u mogućnosti su registrirati:

  • Zaštićene oznake podrijetla (ZOP);
  • Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP);
  • Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS).

Dosad je registrirano i upisano kod Agencije za sigurnost hrane BiH u Registar ZOP, ZOZP i ZTS ukupno pet prehrambenih proizvoda, od čega dva proizvoda ZOP (Livanjski izvorni sir i Drvarski mućeni pekmez od drenjina) i tri proizvoda ZOZP (Nevesinjski krumpir, Visočka pečenica i Livanjski sir).

U cilju povećavanja svijesti proizvođača o potencijalno dodanoj vrijednosti proizvoda tijekom primjene zaštićenih zemljopisnih oznaka i očekivanja da će predstavljeni potencijal takvih proizvoda privući investitore, vrlo bitno je doći do popisa potencijalnih proizvoda u BiH koji ispunjavaju uvjete registracije nekom od oznaka.

Stoga je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), u suradnji s Agencijom za sigurnost hrane BiH i drugim mjerodavnim tijelima, pristupila aktivnostima oko izrade Studije o potencijalu zemljopisnih oznaka za prehrambene proizvode u BiH koja uključuje procjenu trenutačnog stanja i utjecaja zaštićenih zemljopisnih oznaka na profitabilnost, konkurentnost i održivost poljoprivrednika u BiH.

Proizvodi sa zemljopisnim oznakama identificirat će na temelju metodologije koju je odobrio FAO. Sastavni dio metodologije je upitnik koji obuhvaća opis proizvoda sa potencijalom za zaštitu zemljopisnih oznaka, kao i ekonomskog potencijala tih proizvoda. Kao rezultat istraživanja bit će objavljena Knjiga prehrambenih proizvoda s potencijalom zemljopisnih oznaka u Bosni i Hercegovini.

Svi zainteresirani, koji smatraju da određeni proizvod ima kvalitetu, ugled ili ostale karakteristike koje se pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu mogu preuzeti obrazac upitnika na sljedećoj POVEZNICI. Popunjen upitnik potrebno je dostaviti na e-mail: geografske-oznake@fsa.gov.ba.

Više podataka o politici kvalitete i zaštiti zemljopisnih oznaka prehrambenih proizvoda možete pronaći na www.fsa.gov.ba.