Informacija o mjerama poduzetim na povlačenju s tržišta zdravstveno neispravnih dječjih kašica i dječjih kašastih sokova Juvitana

Prema informaciji koju je 15. studenoga 2016. godine Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila Republička uprava za inspekcijske poslove RS, ˝Condy BL d.o.o. Laktaši˝, distributer dječjih kašica i dječjih kašastih voćnih sokova Juvitana, proizvođača ˝Takovo a.d. Gornji Milanovac˝,  povukao je sve proizvode Juvitana s tržišta.

Prethodno je inspekcijskom kontrolom utvrđeno da su navedeni proizvodi koji su predmet povlačenja zbog nedozvoljene količine ostataka pesticida, ukupno dva uvoza, prosredstvom generalnog uvoznika „Swisslion“ d.o.o. Trebinje izravno isporučeni u skladište ˝Condy BL˝, odnosno da nisu distribuirani na tržište od strane drugih distributera u Bosni i Hercegovini.

Republička inspekcija za hranu, koja provodi pregled hrane na carinskim ispostavama, obvezana je da pojača kontrolu proizvoda naprijed navedenog proizvođača, te u slučaju uvoza uzorkuje svaki proizvod Juvitana. Prema informacijama kojima raspolaže Agencija, inspekcije za hranu, koje su u sastavu jedinica lokalne samouprave u RS, u prometu nisu zatekle sporne proizvode.

Pojačani inspekcijski nadzor nad uvozom pošiljki dječjih kašica i sokova također provode federalni sanitarno-tržni inspektori na carinskim ispostavama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je provjera prisustva spornih proizvoda u unutarnjem prometu u nadležnosti županijskih, gradskih i općinskih inspekcija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvaljuje Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na suradnji i ustupljenim informacijama koje su olakšale poduzimanje mjera na identifikaciji i povlačenju s tržišta Bosne i Hercegovine zdravstveno neispravnih proizvoda.

Podsjećamo, mjerodavna inspekcijska tijela u Bosni i Hercegovini, na temelju obavijesti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, započela su 10. studenoga 2016. godine provjeru prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine dječjih kašica i dječjih kašastih voćnih sokova proizvođača Takovo” a.d. Gornji Milanovac, za koje je laboratorijskim analizama u Srbiji utvrđena nedozvoljena količina ostataka pesticida.

Dodatne informacije možete pročitati u našem priopćenju za javnost od 10.11.2016. godine.