Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Na temelju Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14), pozivamo sve zainteresirane pravne osobe da prijave panele koji će provoditi postupke službene provjere usklađenosti senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja prema odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13).

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravne osobe koje imaju laboratorij akreditiran prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja sukladno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uvjete ovoga Pravilnika.

Sukladno odredbama članka 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Službeni paneli će provoditi analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela podnosi se na obrascima iz Aneksa VI i X Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, koji su dostupni na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Kontakt osoba za dodatne informacije je Halil Bašić, član Povjerenstva za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (e-mail: basic@fsa.gov.ba).