Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

U „Službenom glasniku BiH“, broj 70/16 od 20.9.2016. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje, kojim su propisani posebni uvjeti za higijenu hrane za životinje, koji se odnose na nepoželjne tvari u hrani za životinje.

Preuzimanjem odgovarajućih Uredbi EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, propisane su, pored ostaloga, najveće dozvoljene količine nitrita, melamina, Ambrosia spp. i prijenos nekih kokcidiostatika i histomonostatika u hrani za životinje, najveće dozvoljene količine arsena, fluora, olova, žive, endosulfana, dioksina, diklazurila i lasalocida A natrija i utvrđivanje pragova za pokretanje postupka za dioksin za hranu za životinje.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je navedeni pravilnik donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na 68. sjednici održanoj 18. kolovoza 2016. godine.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.