Objavljen Pravilnik o prehrambenim aditivima

U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/18 od 22. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o prehrambenim aditivima koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 133. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se propisuje dopuštenost uporabe i drugi zahtjevi za prehrambene aditive koji se koriste u hrani s ciljem osiguravanja učinkovitog funkcioniranja tržišta, visoke razine zaštite zdravlja ljudi, zaštite interesa potrošača, prema potrebi zaštite okoliša i pošteno ponašanje u prometu hranom. Ovim propisom utvrđuju se:

  1. liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika,
  2. uvjeti korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim enzimima u skladu s posebnim propisom i u prehrambenim aromama u skladu s posebnim propisom,
  3. način označivanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi,
  4. specifikacije prehrambenih aditiva.

Pravilnik je usklađivan sa zakonodavstvom Europske unije. Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prehrambenim aditivima izvan snage stavljaju se četiri pravilnika kojima je dosad bilo regulirano područje aditiva i to:

  • Pravilnik o uvjetima uporabe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za prehranu ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08),
  • Pravilnik o uporabi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08)
  • Pravilnik o uporabi zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 83/08, 30/11 i 68/14) i
  • Pravilnik o uporabi boja u hrani („Službeni glasnik BiH“, br. 85/08, 30/11 i 63/14).

Pravilnik o prehrambenim aditivima stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a dostupan je na sljedećoj poveznici.